Ruben 10

Ruben 10, bild 6.JPG
 
 

Ruben 10

 

Exhibited in the Young glass 2017   more info

(Svenska längre ner) (Swedish further down)

more images

My work regards tacit knowledge. Knowledge stored in our bodies and craft difficult to theorize about. I see my work as tools that is made through glassblowing and repetition represented as installations -->  through which you can study the hidden knowledge in my craft.

During my residency at The Glass Factory in Boda Glasbruk I studied another makers craft with my own craft as a method. In Rubens stuga nearby the museum I found an ink holder signed Ruben 10 (10= year 1910). Ruben lived his whole life in Boda Glasbruk and worked as a glassblower at the factory. Out of need he made him self an ink holder.

 

I became curious about Ruben and his object and I therefore made a study of the object by remaking it with the glassblowing technique of my time to make the installation talk about two different times and two different makers in Boda Glasbruk. I made the ink holder repetitively for 6 hours and saved everything in the correct order.

 

To illustrate the significance of this item I enlarged it and in the installation this object holds the part of being a magnifying glass. The mirrors enhance the repetition and the marker pen gives you a way of following my making of the objects like a game plan.

Mina arbeten kretsar kring tyst kunskap. Kunskap som ligger dold i våra kroppar och hantverk. Vetskap som kan vara svår att teoretisera kring. Genom glas och repetition skapar jag verktyg som blir till installationer --> genom vilka man kan studera mina omedvetna kunskaper i mitt hantverksutövande.

 

RUBEN 10 

En del av utställningen Young glass 2017 mer info

 

Under mitt recidency på The Glass Factory studerade jag en annan hantverkares hantverk med hjälp av mitt eget. Under ett besök i Rubens stuga i Boda glasbruk hittade jag ett bläckhorn som var signerat RUBEN 10. Min tolkning är att Ruben som föddes levde hela sitt liv i stugan och att han någon gång behövde ett bläckhorn och därför tillverkade ett. 10 står antagligen för år 1910.

 

Jag blev nyfiken på Ruben och hans objekt och har därför gjort en studie av objektet genom att återskapa det efter min tids sätt att blåsa glas för att också låta mitt verk prata om två hantverkares olika tider i Boda glasbruk. Jag tillverkade bläckhornet under 6 timmar och sparade allt. Tillie Burden var min assistent.

 

För att belysa betydelsen av detta föremål har jag också förstorat upp föremålet till ett större objekt. I installationen som helhet med de små objekten och det stora fungerar det större som ett förstoringsglas för de mindre. Speglarna förhöjer repetitionen. Ett bord i rostfritt stål för att ge verket en vetenskaplig labmiljö.

I installationen upphöjs arbetsprocessen av tuschstreck där man kan följa mitt arbete likt en spelplan.

 

Min gåva till The Glass Factorys samlingar är förstoringen som jag kallar ”RUBEN 10: 24”, samt ett usb-minne med en dokumentation av hela arbetet. När usb-minnet inte används ska det förvaras inuti

”RUBEN 10: 24”.

 

                    - Evelina Dovsten